REACH families setting up a tent on a camping trip
Line separator

ቤተሰብ-ተኮር

ስነ-ስርዓት

በተፈጥሮአችን ፣ በአከባቢው እና በአሰሳ ላይ ያተኮሩ በዕድሜ ተስማሚ የሆኑ የልምምድ ትምህርቶችን ጨምሮ በቤተሰባችን ላይ ያተኮሩ ፕሮግራሞቻችን ለሁሉም የ REACH ቤተሰቦች የስነ-ህክምና እና የጀብድ ስብሰባዎችን ይሰጣሉ ፡፡

መላው ቤተሰብን ይጠቅማል

REACH የተመዘገቡ የወጣት ተሳታፊዎች ቤተሰቦች (ወላጆች ፣ አያቶች ፣ ወንድሞችና እህቶች ፣ የአጎት ልጆች) በርካታ እድሎችን በቤተሰብ ላይ ያተኮረ ፕሮግራም ውስጥ እንዲሳተፉ ፣ በጉዞዎች ላይ በበጎ ፈቃደኝነት እንዲሳተፉ እና በድርጅታዊ እቅድ ሂደቶች ውስጥ እንዲሳተፉ ያደርጋቸዋል ፡፡

በተፈጥሮአችን ፣ በአከባቢው እና በአሰሳ ላይ ያተኮሩ በዕድሜ ተስማሚ የሆኑ የልምምድ ትምህርቶችን ጨምሮ በቤተሰባችን ላይ ያተኮሩ ፕሮግራሞቻችን ለሁሉም የ REACH ቤተሰቦች የስነ-ህክምና እና የጀብድ ስብሰባዎችን ይሰጣሉ ፡፡ ወላጆች ቤተሰቦቻቸውን በሙሉ ይዘው ወደሚወስዷቸው ተደራሽ አካባቢዎች እንዲተዋወቁ ይደረጋል ፡፡ በአቅራቢያችን ያሉ አረንጓዴ አረንጓዴ ቦታዎችን እና የውሃ መስመሮችን በመጎብኘት እና የአካባቢያችንን ማህበረሰብ የተለያዩ ሥነ-ምህዳሮችን በመሳብ “የራሳችንን ጓሮ በመመርመር” ኃይል ላይ ትኩረት ተሰጥቷል ፡፡

ተፈጥሮ ጨዋታ ቡድኖች

በተለያዩ የስሜት ህዋሳት ልምዶች አማካኝነት ትናንሽ ልጆችዎ አካባቢን ለማወቅ እና ተፈጥሮን ለመመርመር በሚችሉበት ወርሃዊ የተፈጥሮ የጨዋታ ቡድን ውስጥ ይሳተፉ ፡፡

Sensory Exploration
Sensory Exploration

Nature Play

Family Time
Family Time

Nature Play

Nature Scavenger Hunt
Nature Scavenger Hunt

Nature Play

Sensory Exploration
Sensory Exploration

Nature Play

1/5
River Butt Surfing
River Butt Surfing

Family Engagement

Kayaking
Kayaking

Family Engagement

Picnic & Awards Ceremony
Picnic & Awards Ceremony

Family Engagement

River Butt Surfing
River Butt Surfing

Family Engagement

1/6

የወላጅ ተሳትፎ

ወደ ልጅዎ ዓለም ፍንጭ ያግኙ ፣ እና ከቤት ውጭ በቤት ውስጥ ረጋ ባለ እና ተንከባካቢ መመሪያን በመጠቀም ከልጅዎ ጋር የበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ መግባባት ይማሩ። ከቤት ውጭ ባሉ የጀብዱ ተግዳሮቶች እና በቡድን ግንባታ እንቅስቃሴዎች አማካኝነት ከወጣቶችዎ ጋር ጠንካራ ትስስር ይፍጠሩ ፡፡

የቤተሰብ ጉዞዎች

በስደተኛው ማህበረሰብ ውስጥ ካሉ ሌሎች የህፃናት ወላጆች ወይም ወጣቶች ጋር መገናኘት እና መላው ቤተሰብዎን በ ‹ጓሮ› ውስጥ የስነምህዳር ስርዓቶችን ለመዳሰስ የት እንደሚወስዱ ይማሩ ፡፡

Tent Camping
Tent Camping

Family Trips

Pumpkin Farm & Fall Fest
Pumpkin Farm & Fall Fest

Family Trips

Tent Assembly
Tent Assembly

Family Trips

Tent Camping
Tent Camping

Family Trips

1/4